جستجو در فایل های صوتی / تصویری آموزشی

عنوان: مقطع تحصیلی: گرایش:
استاد: نوع فایل:
عنوان مقطع تحصیلی گرایش استاد نوع فایل
صوت مدنی 5 استاد پیمان عبد غیور کارشناسی حقوق مدنی پیمان عبد غیور صوتی برای دانلود عضو شوید
صوت مدنی 4 استاد پیمان عبد غیور کارشناسی حقوق مدنی پیمان عبد غیور صوتی برای دانلود عضو شوید
صوت مدنی 3 استاد پیمان عبد غیور کارشناسی حقوق مدنی پیمان عبد غیور صوتی برای دانلود عضو شوید
صوت مدنی 2 استاد پیمان عبد غیور حقوق مدنی پیمان عبد غیور صوتی برای دانلود عضو شوید
صوت مدنی 1 استاد پیمان عبد غیور کارشناسی حقوق مدنی پیمان عبد غیور صوتی برای دانلود عضو شوید
شرایط تحقق عمدی بودن در جرم قتل کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی محمد حسین شهبازی صوتی برای دانلود عضو شوید
بررسی جرائم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حقوق ایران کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی حسین آقایی نیا صوتی برای دانلود عضو شوید
فایل صوتی دفاع در مقابل اسناد در آیین دادرسی مدنی کارشناسی حقوق مدنی رضا معبودی نیشابوری صوتی برای دانلود عضو شوید
قوانین کسب و کار و تجارت و جزییات آن کارشناسی حقوق عمومی محمد مهدی توکلی صوتی برای دانلود عضو شوید
مقایسه رسیدگی داور با رسیدگی دادگاه کارشناسی سایر جواد خالقیان صوتی برای دانلود عضو شوید
تحلیل حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کارشناسی حقوق عمومی علی صابری صوتی برای دانلود عضو شوید
کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کارشناسی حقوق محیط زیست علی صابری صوتی برای دانلود عضو شوید
تحولات قتل عمد در قانون مجازات اسلامی کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی حسین آقایی نیا صوتی برای دانلود عضو شوید
کارگاه آموزشی با موضوع «بررسی جرایم، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و ادله اثبات در امور کیفری قانون جدید مجازات اسلامی » کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی حمید دلیر صوتی برای دانلود عضو شوید
تعارض حقوق مالک غیر رسمی مقدم با مالک رسمی مؤخر کارشناسی حقوق خصوصی جلیل قنواتی صوتی برای دانلود عضو شوید
ماده 10 حقوق مدنی حقوق صوتی برای دانلود عضو شوید
ماده 9 حقوق مدنی حقوق صوتی برای دانلود عضو شوید
ماده 8 حقوق مدنی حقوق صوتی برای دانلود عضو شوید
ماده 7 حقوق مدنی حقوق صوتی برای دانلود عضو شوید
ماده 6 حقوق مدنی حقوق صوتی برای دانلود عضو شوید
 1 2