• جستجو در کتب و پایان نامه ها
    جستجو در:
    عنوان: ناشر: نوع کتابخانه:
    سال چاپ: نام کتابخانه: زبان کتاب:
  • طبقه بندی موضوعی کتابها و پایان نامه ها

تازه های نشر

تازه های پایان نامه ها

ردیف عنوان نویسنده دانشگاه تاریخ دفاع
1 رویه قضایی محاکم کیفری استان کرمان در رابطه با جرایم پزشکی در سال 1386 رویه قضایی محاکم کیفری استان کرمان در رابطه با جرایم پزشکی در سال 1386 دانشگاه پیام نور
 1